Kontrollet për qeset plastike. Në 2 muaj, kontrollohen 255 subjekte në rang Qarku

255 subjekte kanë qenë pjesë e kontrolleve të Policive Bashkiake, mbi prodhimin dhe tregëtimin e qeseve plastike, konform ligjit në fuqi. Prej datës 1 Qershor të vitit të kaluar, hyri në fuqi Ligji “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar. Ky ligj parashikon ndalimin e prodhimit, importimit dhe tregtimit të qeseve plastike njëpërdorimshe me … Continued