Librat e shitjes dhe blerjes . Transferimi automatik i librave të shitjes dhe blerjes nga portali SelfCare drejt e-Filing

Administrata Tatimore njofton të gjithë tatimpaguesit, se duke filluar nga periudha tatimore Mars 2023, librat e shitjes dhe blerjes nuk do të ngarkohen manualisht, në format excel nëpërmjet e-Filing. Ky zhvillim i ri mundëson tranferimin e të dhënave të librave automatikisht në e-Filing, pasi tatimpaguesit ti kenë mbyllur ato, në portalin SelfCare, nga data 1-10 … Continued