Qeveria kërkon të përjashtohen nga kontributet pensionistët që vetëpunësohen në sektorin privat

Këshilli i Ministrave kërkon të ndryshojë ligji për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, duke iu propozuar deputetëve disa nga gjetjet e saj të procesit të këshillimit me qytetarët shqiptarë. Sikursë shihet nga projekti që është hedhur për konsultim publik, të gjithë personat e punësuar me profesion në fushën e teknologjisë së informacionit (IT), dhe … Continued