Fushatë ndërgjegjësuese mbi rëndësinë e ujit . Orientimi i shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime drejt performancës dhe konsumatorit

Shoqëria Rajonale e Ujësjellës Kanalizime Korçë, ka zhvilluar një fushatë ndërgjegjësuese, në zonën këmbësore të qytetit, në lidhje me rëndësinë e ujit, kujdesin që duhet treguar në mënyrën e menaxhimit të tij, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura. Kjo fushatë që vinte si bashkëpunim me Shoqërinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, është ndalur në disa … Continued