Praktikat profesionale në biznes. Takim mes dy shkollave të arsimit profesional, me qëllim ndarjen e eksperiencave

Për dy ditë me rradhë është zhvilluar një workshop mes stafit të shkollës së mesme profesionale Teknologji Informimi dhe Komunikimi në Korçë dhe shkollës së mesme profesionale “Hamdi Bushati” në Shkodër, me qëllim konsolidimin e praktikave profesionale në biznes, me fokus cilësinë e procesit dhe bashkërendimin e aktorëve të përfshirë. Për drejtoren e shkollës TIK … Continued